Stichting Zomertheater Amersfoort

Adres: Lieve Vrouwekerkhof 13,
3811 BS Amersfoort
Bezoek: op afspraak
Telefoon: +31 33 451 92 92
E-mail: info@zomertheateramersfoort.nl

Zomertheater Amersfoort

Handelsregister KvK Amersfoort 41188749
BTW-nummer: NL0056.79.242.B01
RSIN: 005679242
IBAN: NL64 INGB 0001 6915 18
BIC: INGBNL2A


Stichting Zomertheater Amersfoort is verantwoordelijk voor de organisatie van

Amersfoorts Theater Terras Festival Spoffin

Bijzondere voorstellingen op verrassende locaties: jaarlijks in juni, juli en augustus.

Internationaal festival voor buitentheater: jaarlijks in het laatste weekeinde van augustus.


Bestuur

Voorzitter: Janneke van Brussel
Secretaris: Wilma Verbeek
Penningmeester: Johan van der Vegt

Beloningsbeleid

De stichting werkt met een onbezoldigd bestuur, vrijwilligers en zzp’ers. Er zijn geen medewerkers in vaste dienst.

Met ingehuurde zzp’ers bij het festival worden overeenkomsten van opdracht afgesloten betreffende de te leveren diensten en de daarvoor te factureren vergoeding, gebaseerd op de cao Nederlandse Podia.

Alle optredende artiesten in het IN-programma van Spoffin ontvangen hun gebruikelijke honorarium, en reis- en verblijfskosten.

Artiesten in het OFF-programma van Spoffin ontvangen 100% van de opgehaalde mansgelden en reis- en verblijfskosten. Vanaf 2025 garandeert Spoffin een vast bedrag, gebaseerd op de cao Toneel en Dans, dat kan oplopen naarmate de mansinkomsten hoger zijn dan dit garantiebedrag.

Culturele codes

Stichting Zomertheater Amersfoort onderschrijft de drie relevante codes voor de culturele sector en past ze toe in haar beleid:
Code Diversiteit & Inclusie
Fair Practice Code
Governance Code Cultuur

ANBI-status

Stichting Zomertheater Amersfoort heeft sinds 01-01-2010 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds 01-01-2012 de status van Culturele ANBI. Hierdoor gelden zeer gunstige fiscale aftrekregels voor donaties aan Stichting ZTA, zowel door particulieren als bedrijven.
De ANBI-beschikking is bij de Belastingdienst geregistreerd onder dossiernummer 72813.
Download standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen
Controleer ANBI-status Stichting Zomertheater Amersfoort
Informatie over fiscaal gunstig schenken aan Stichting ZTA

Jaarverslagen (met accountantsverklaring)

Download Jaarverslag 2023 van Stichting Zomertheater Amersfoort
Download Jaarverslag 2022 van Stichting Zomertheater Amersfoort
Download Jaarverslag 2021 van Stichting Zomertheater Amersfoort
Download Jaarverslag 2020 van Stichting Zomertheater Amersfoort
Download Jaarverslag 2019 van Stichting Zomertheater Amersfoort